İş Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hedefimiz; sıfır iş kazası

Şirketimiz, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup sürdürülebilirlik kapsamında gerekli İSG çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

6331 Sayılı Kanun’un 22. Maddesi gereği Genel Merkezimiz ile çalışan sayımızın 50 ve üzerinde olan şubelerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş olup iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm çalışmalar bu kurulda görülerek karara bağlanmaktadır. Bu yönetim sistemi şirketimizin kurul ve komiteler ile yürütülmesi gerektiği ilkesi ile işlev görmektedir.

Genel Merkez İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul ve Üyelerimiz;

İşveren vekili olarak Sayın Celalettin GÜLERYÜZ,

İşyeri Hekimi Sayın Dr. Mecit Kamil SARAÇOĞLU

İş Güvenliği Uzmanı Sayın Birol DİZMAN,

Satınlama ve İdari İşler Müdürü Sayın Özgür SAYIN,

Çalışan Baş Temsilcisi Sayın Serkan AYVERDİ ve

Destek Elemanları Temsilcisi Sayın Suat GÜÇ bulunmaktadır.

Şirketimizin en önemli önceliklerinden biri, "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimleridir. Şirketimize yeni dahil olan personelimize iş başı yapmadan, yenileme süresi gelen personelimize de süresi geldiği zaman İş Güvenliği Uzmanımız tarafından eğitimler verilmektedir.

Şirketimizde iş sağlığı konusunda periyodik muayeneler ve işe giriş muayeneleri İşyeri Hekimimiz tarafından yapılmakta olup ayrıca acil durum müdahale odası ve acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli olan ilaç, tıbbi araç ve gereçler bulunmaktadır.

Şirket olarak "Çalışanlarımız En Değerli Kaynağımızdır" ilkesi ile işyerinde daha güvenli ve sağlıklı ortamların oluşturulması için;

Genel Merkez ve şubelerimizde, Risk Değerlendirme Çalışmaları yapılmakta olup riskin önlenmesi ve minimum seviyeye indirilmesine yönelik çalışmalar Risk Değerlendirme Ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Genel Merkez ve şubelerimizde Acil durum planları kapsamında oluşturulmuş ekipler; ilkyardım, yangınla mücadele, arama, kurtarma ve tahliye, koruma ve teknik koruma, haberleşme ekibidir. Ekipte görevli personelimiz yetkili kuruluşlardan eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını başarı ile almıştır.

Şirketimiz Genel Merkez ve şubelerimizde personelimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için termal konfor (ısı, nem), aydınlatma ve kaçak akım koruma rölesi muayene raporu, topraklama ölçümü muayene raporu, paratoner muayene raporu, elektrik iç tesisat uygunluk muayene raporu, jeneratör muayene raporu, basınçlı kap ve tankların periyodik muayenesi dışarıdan yetkili akredite kuruluşlar tarafından yapılmıştır.

Şirketimiz, Genel Merkez ve şubelerimizde yangın söndürme sistemleri ile alakalı kontrol ve muayeneler düzenli olarak yaptırılmaktadır. Bu kapsamda, Yangın Algılama ve Alarm Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu ve Sulu Yangın Söndürme Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu yetkili akredite kuruluşlara yaptırılarak uygunluk raporu alınmaktadır.

İş kazası ve Ramak Kala Kayıtları tutulmakta olup, İş Kazası bildirimleri süresi içerisinde SGK'ya bildirimleri yapılmaktadır. Ayrıca iş kazası veya herhangi bir neden ile işten uzun süre ayrı kalan çalışanlarımız için iş başı yapmadan, tekrar bilgilendirme eğitimi verilmekte, ilgili raporlar İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından incelenmektedir.

Şirketimizde İSG risk değerlendirme çalışmalarının daha sağlıklı ve sistematik olarak yürütülmesi için Bilgi Teknolojileri Departmanı ile birlikte “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Risk Değerlendirme Yönetim Sistemi Programı” hayata geçirilmiş olup tüm veriler sisteme aktarılarak, işlemlerin yürütülmesi sistem üzerinden sağlanmaktadır.

Talep Takip Sistemi (TTS) içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Süreli Belgeler uygulaması ile yapılan ve yapılacak olan iş ve işlemler sisteme girilerek, elektronik ortamda tutulur. Süreli iş ve işlemlerin kolayca takip edilmesi ve süresi geldiğinde ilgili kişilere mail bildirimlerinin yapılarak işlemleri takip edilmesi sağlanır.

UGM’ de her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da amacımız; farkındalık yaratarak, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimli insanlar yetiştirmektir.

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00