Hakkımızda

Temel Değerler

Birlikte Üretmenin Gücüne İnanırız...

Çalışanlarımız, en büyük  gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitimini ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görür ve bu çerçevede potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürü ortamı sağlamaya çalışırız.

Güvenilir, Şeffaf ve Açığız...

Kurulduğumuz günden itibaren tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir kurumsal yönetim anlayışı ile hareket ederiz.

Girişimci, Yenilikçi ve Öncüyüz...

Yenilikçiliğe, yeni fikir ve buluşlara değer veririz. İnovasyon (yenilik), teknoloji, tasarım ve Ar-Ge’ye yatırım yapar, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmak için çalışırız.

Dürüst, Çalışkan ve Sorumluluk Sahibiyiz...

İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız. Dürüstlükten ayrılmadan çalışırız.

Faaliyetlerimizi Sürdürülebilirlik Anlayışıyla Yönetiriz...

Daha yaşanabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik stratejimize uygunluğunu gözetiriz.

Sürdürülebilirliğin Temelinde Toplumsal Eşitlik Anlayışımız Var...

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEPs) imzacısı olarak, kapsayıcı büyüme ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini; karar alma süreçlerinde tam ve etkin bir biçimde yer almasını destekliyoruz.