Hakkımızda

İş Yapım Kuralları

Dürüstlük

Ticari faaliyetlerimizde ve iş süreçlerimizde, dürüstlük öncelikli değerimizdir.

Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız
Kamu Kurumlarına Karşı Sorumluluklarımız 
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Topluma, İnsanlığa ve Çevreye  Karşı Sorumluluklarımız
ÜNSPED Adına Karşı Sorumluluklarımız

Gizlilik

Müşterilerimizin rakiplerine avantaj sağlayacak nitelikte bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışanlarımızın kişisel verilerini üçüncü şahıslara karşı korur, bilgi güvenliğine önem veririz.

Çıkar Çatışması ve Yolsuzlukla Mücadele

Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmayız.

Kamu çalışanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı kapsamında olduğunun bilinciyle, görevimiz nedeniyle çıkar sağlamamayı ve çıkar çatışmasına girmemeyi temel ilke olarak kabul ederiz.

Yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı, çıkar çatışmalarından uzak tutacak nitelikte bilinç, kural ve uygulamalarla donatırız.

Yazılı ve Sözlü İletişim

İş ilişkilerinin kişiselleştirilmeden yürütülmesini, iş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel sürtüşmeden uzak tutmayı görev biliriz. Çalışanlarımızın, kamu görevlileri, müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ile ilişkilerinde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmasını sağlarız.

Hediye Vermek-Almak

Etkinliklerimiz kapsamında yapılan kutlama, ikram ve ağırlama gerektiren durumları, yasalarımızın ve iş yapım kurallarımızın belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar almalarını ve tarafsız davranmalarını etkileyecek hediye almalarına ve vermelerine müsaade etmeyiz.

İş Yapım Kurallarının Uygulanması

İş yapım kurallarına ilişkin bu ilkelerimizi, günün şartlarına yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi, modern toplumun bir parçası olarak hizmetlerine devam etmesinin kaçınılmaz bir şartı olarak görürüz.

İş yapım kurallarının etkin olarak uygulanmasının “Etik Kurul” tarafından izlenmesini; iş yapım kurallarına aykırı olan veya bu kurallarla örtüşmeyen bir durumun varlığında gerek çalışanlarımızın gerekse müşterilerimizin Etik Kurul ile irtibata geçmeleri için gerekli mekanizmaları oluştururuz.