UGM Test ve Analiz Laboratuvarı

Tarife tespiti konusunda uzun yıllara sarih tecrübesi olan şirketimiz 2019 yılı itibari ile hammadde, yarı-mamül ve mamül plastik ve tekstil ürünlerinde GTİP tespitlerini  spektroskopik ve mikroskobik analizlerle vermeye başlamış; 2021 yılı itibari ile de bunu bir adım ileriye taşıyarak sektöründe bir ilki gerçekleştirmek suretiyle tam teşekküllü bir laboratuvar olarak hizmet sunmaya başlamıştır.

UGM Test ve Analiz Laboratuvarı bünyesinde  ikisi doktora dereceli olmak üzere toplam yedi uzman kimyager görev almaktadır. Kimyagerlerimizin tamamına yakını daha önce Ticaret Bakanlığı Gümrük Laboratuvarında görev yapmış uzmanlardır.

UGM Test ve Analiz Laboratuvarının amacı, beyanname tescilinden önce ürünleri analiz ederek bunların tarife pozisyonlarını doğru bir şekilde tespit etmek; bu şekilde GTİP  beyanın hatasız yapılmasını sağlamak suretiyle ortaya çıkabilecek olası mali riskleri ve cezai durumları önleyerek firmalara maliyet ve zaman avantajı sağlamaktır.

Laboratuvarımız bünyesinde yapılan analizler aşağıda yer almaktadır.

Kumaş Gramaj Hesabı

Tarife Cetvelinde bir çok tekstil ürünü m2 ağırlığına göre sınıflandırılmaktadır. Bu anlamda teknik şartlara uygun halde hazırlanan kumaşların metrekare ağırlıkları hesaplanmaktadır.

Kalitatif (Nitel) Lif Analizi

Kalitatif Lif Analizi tekstil liflerinin mikroskop altında ayrımıdır. Tekstil liflerinin yapılarının mikroskop altında incelenmesi liflerin daha yakından tanınması açısından önemlidir. Bu analiz yöntemi dokunmuş, örme veya dokunmamış mensucatın yada ipliklerin hangi liflerden mamul olduğunu anlamak için mikroskobik analiz yöntemiyle incelenmesidir. Bu şekilde mikroskop altında istenilen ölçüye kadar büyütülen yüzey, detaylı olarak incelenmekte ve gerekirse dijital olarak da kaydedilmektedir.

Kantitatif (Nicel) Lif Analizi

Kantitatif Lif Analizi tekstil liflerinde lif oranların tespitidir. Bu analiz ikili ve üçlü lif karışımından (harman) oluşan kumaşların kantitatif (nicel) olarak kimyasal analizinin yapılması işlemidir. Kimyasal kantitatif lif analizinde temel prensip; lif karışımını oluşturan liflerden birini çözen fakat diğerini çözmeyen uygun bir çözücü ile karışım numunesinin kimyasal olarak analiz edilmesidir. Çözünmeden kalan kısım tartılarak, başlangıçtaki numune miktarına göre oranı hesaplanır ve bu şekilde karışımın içindeki liflerin oranları belirlenir.

FT-IR Spektrsokopik Analizi

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesine göre  “Tarifenin neresinde geçerse geçsin "plastik" tabirinden, dış etkiler altında (genellikle sıcaklık ve basınç, gerekirse çözücü veya plastifiyan bir maddeyle) kalıplama, kalıba dökme, çekme, haddeden geçirme veya diğer işlemlerle ya polimerizasyon anında veya daha sonraki safhada şekil alabilen ve dış etkiler kalktığında şeklini koruyabilen, 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki maddeler anlaşılır.”

Plastikler için en uygun yapı tayini analizi Infrared (IR) spektroskopi cihazı ile elde edilir. Kızılötesi (IR) absorbsiyon spektroskopisi bir tür titreşim spektroskopisidir; IR ışınları molekülün titreşim hareketleri tarafından soğurulur ve elde edilen cevaplar bir spektruma dönüştürülerek anlamlandırılır. Dolayısı ile FT-IR Spektroskopi yöntemi ile plastiklerin mamül olduğu polimerik materyallerin karakterizasyonu yapılabilmektedir.

Bunlara örnek olarak polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC), PTFE gibi florlu polimerler, poliamid (PA) ve  poliesterler (PES) verilebilir.

Dünya çapında farklı alanlarda en çok kullanılan plastik maddelerinin başında polietilen gelmektedir.

Gümrük Tarife Cetveli ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi açıklama notlarına göre polietilenin 39.01 Tarife Pozisyonunda yer aldığı ve sonrasında polimerin yoğunluğu bazında farklı alt pozisyonlara ayrıldığı görülmektedir. Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) ve Lineer Alçak Yoğunluk Polietilenlerin (LAYPE) yoğunluk değeri 0,94’ten küçük olanlar başlığı altında yer alırken, Yüksek Yoğunluk Polietilenlerin (YYPE) yoğunluk değeri 0,94’ten büyük olanlar başlığı altında yer almaktadır.

Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) şişe ve kutularda kullanılırken, alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) plastik filmlerde ve poşetlerde kullanılır. FT-IR spektroskopi yöntemi ile YYPE ve AYPE'lerin ayrımı yapılabilmektedir.

Plastik sektöründe önemli bir yere sahip olan polipropilen, 2901.22 tarife pozisyonundaki propilen monomerinin polimerleşme reaksiyonu sonrası elde edilmektedir ve 39.02 tarife pozisyonunda yer almaktadır. FT-IR spektroskopi yöntemi ile polipropilen polimerleri kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Tekstil sanayinde yağmurluk ve kayak kıyafetlerinde genellikle poliüretanla kaplanmış mensucat kullanılmaktadır. Poliüretanların karakterizasyonu, yapısında bulunan amid gurupları ile  mümkündür.  Amid gurupları ise FT-IR Spektroskopi Yöntemi ile tespit edilebilmektedir.

Poli(Vinil Klorür) (PVC), florlu polimerler (PTFE) ve diğer halojenlendirilmiş olefinlere ait polimerlerin tespiti FT-IR spektroskopisi ile yapılabilmektedir.

PET (Polyethylene Terephtalate) ve PBT (Polybutylene Terephtalate) gibi poliesterler, esterlere ait bandların varlığı ile karakterize edilebilmektedir. PBT ve PET moleküler zincirinin yapısı benzerdir ve molekülün ana zincirinin iki metilen grubundan dörde değişmesi dışında özelliklerin çoğu da aynıdır. Bu nedenle molekül daha esnektir ve işlem performansı daha fazladır. FT-IR spektroskopi yöntemi ile PET ile PBT ayrımı kolaylıkla yapılabilmektedir.

Poliamidler, amid fonksiyonlu guruplar tarafından oluşmuş monomerler içeren termoplastik polimerlerdir. Bir poliamid grubu farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip farklı polimerler içerir. Kimyasal yapılarının görünürde aynı olmasına rağmen, FT-IR spektroskopisi yöntemi ile PA6, PA6.6, PA10 ve PA12 gibi çeşitli poliamidlerin ayırt edilmesi mümkündür. Aşağıda PA6 (Nylon 6) ve PA12 (Nylon 12) ye ait alınan spektrumlar gözlenmektedir.

Kimyasal Analiz

Kimyasal analiz yöntemi ile sabun, deterjan vb. yüzeyaktif özellik gösteren kimyasalların analizleri ve çözünürlük testleri yapılabilmektedir.                                                                                                         

Test Talep Formu

Analiz talepleriniz için formu aşağıdaki link üzerinden indirip kimya@ugm.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Form Link