SİZE SUNDUĞUMUZ AYRICALIKLARIMIZ

UGM’de Hissedar Olmak

Şirket varlıklarının sürdürülebilirliğine önem vererek, ortaklarımıza değer yaratmak için gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürekli karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynaklarını, varlıklarını, çalışma zamanımızı tasarruf bilinciyle ve verimliliği esas alarak yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik, büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Ortaklarımıza, mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz konusunda zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi veririz.