SİZE SUNDUĞUMUZ AYRICALIKLARIMIZ

Bir Denetimden Daha Fazlası: Smart Inspector

Bir Denetimden Daha Fazlası: Smart Inspector

SmART INspector, gizlilik anlaşması ile başlayarak; alanında uzman gümrük müşavirleri tarafından gerçekleştirilir.

Firmalara, mevcut durum ve ihtiyaç analizi (Gap & Need Analysis) yaparak, sayısız avantajlar sağlar.

Gerçekleştirilen işlemleri inceler; hataları, olası riskleri, oluşabilecek cezaları, maliyet artırıcı unsurları, ıskalanan fırsatları belirler ve raporlar.

Ticarete konu eşyada; tarife, kıymet, menşe, rejim, vergi unsurları, devlet desteklerini ve mali uygulamaları değerlendirerek, alternatif ticaret senaryoları sunar.

Tüm süreci nesnel, uluslararası kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarında yürüterek, firma ile şeffaf biçimde paylaşır.

200’den fazla ülkenin gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin kapsamlı maliyet ve mevzuat analizleri yapar.

İş akış süreçlerini inceler, iyileştirilecek alanları tespit eder. Farklı senaryolarda farklı çözümler üreterek, karlılığı arttırır.

Sizi geleceğe taşır…

Hizmet Anlayışımız İş Süreçlerimizde Devamlı  Yenileşme ve Gelişmedir...