İLETİŞİM

Ofislerimiz

Şirketimiz, 27 şehirde 52 servis noktasında 166 gümrük idaresinde 67’si A karneli Gümrük Müşaviri, 246’sı B Karneli Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak üzere 1350 çalışanından oluşan yaygın hizmet ağıyla gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, temsil edilen/işlemleri takip edilen kişi/kuruluşlara, müşterilerimize; ithal ya da İhraç edilecek eşyaya ilişkin olarak gümrük işlemlerine başlanılmadan önce ön bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmekte;  müşterilerimizin dış ticaret ve gümrük işlemlerindeki mevcut durumları analiz edilerek, iş adımları/süreçleri (SOP) belirlenmekte; sunulan bilgi, belge ve numunelere göre, gümrüklemesi yapılacak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) tespit edilmekte; eşyaya ait gümrük rejimleri tespit edilerek, gümrük beyannameleri ve ekleri hazırlanmakta ve imzalanmakta; ihtiyaç duyulan analizler yaptırılmakta; muayene ve numune alma işlemlerine eşlik edilmekte; talep halinde eşyada eksiklik hasar veya yanlışlık olup olmadığı tespit edilmekte;  gümrük vergileri hesaplanarak müşteriye bildirilmekte; teminat işlemleri yürütülmekte; sonuç olarak tüm gümrük işlemleri süreci takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca diğer resmi kurum ve kuruluşlardan ithal ve ihraç işlemleri için ihtiyaç duyulan ön izinler, izinler ve belgeler temin edilmekte; TSE ve teknik düzenlemeler uygulamalarında gerek duyulan hizmetler sunularak danışmanlık verilmekte;  A.TR, EUR.1 ve menşe belgeleri onaylatılarak, ülke durumuna göre gerekli tasdik işlemlerini yaptırılmakta; D.İ.İ.B., H.İ.İ.B., Y.T.B. , YYS, OKSB gibi belgeler için başvurularak yapılarak süreç takip edilmekte ve sonuçlandırılmakta; ihtiyaç halinde kurye hizmeti verilebilmekte; gümrüklü alanlarda yükleme, boşaltma, hammaliye, elleçleme, vb. işlemlerle ilgili eleman/araç tahsisi ve/veya temini sağlanmaktadır.

İlaveten; dış ticaret ve gümrükleme işlemlerine ilişkin her konuda yazılı ve/veya sözlü danışmanlık hizmeti sunulmakta; gümrük idareleriyle yaşanılan vergi ve ceza ihtilaflarında Bölge Müdürlükleri veya Ticaret Bakanlığı makamları nezdinde uzlaşma süreçleri takip edilmekte; dijital arşivleme hizmetleri verilebilmekte; Müşteri Çalışma Portalı ve e-mobil uygulamalarla online takip ve raporlama yapmaktadır.