İLETİŞİM

Ofislerimiz

Ofislerimiz

Şirketimiz, 28 şehirde 57 servis noktasında 150 gümrük idaresinde  Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak üzere 1400 çalışanından oluşan yaygın hizmet ağıyla gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, temsil edilen/işlemleri takip edilen kişi/kuruluşlara, müşterilerimize; ithal ya da İhraç edilecek eşyaya ilişkin olarak gümrük işlemlerine başlanılmadan önce ön bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmekte;  müşterilerimizin dış ticaret ve gümrük işlemlerindeki mevcut durumları analiz edilerek, iş adımları/süreçleri (SOP) belirlenmekte; sunulan bilgi, belge ve numunelere göre, gümrüklemesi yapılacak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) tespit edilmekte; eşyaya ait gümrük rejimleri tespit edilerek, gümrük beyannameleri ve ekleri hazırlanmakta ve imzalanmakta; ihtiyaç duyulan analizler yaptırılmakta; muayene ve numune alma işlemlerine eşlik edilmekte; talep halinde eşyada eksiklik hasar veya yanlışlık olup olmadığı tespit edilmekte;  gümrük vergileri hesaplanarak müşteriye bildirilmekte; teminat işlemleri yürütülmekte; sonuç olarak tüm gümrük işlemleri süreci takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca diğer resmi kurum ve kuruluşlardan ithal ve ihraç işlemleri için ihtiyaç duyulan ön izinler, izinler ve belgeler temin edilmekte; TSE ve teknik düzenlemeler uygulamalarında gerek duyulan hizmetler sunularak danışmanlık verilmekte;  A.TR, EUR.1 ve menşe belgeleri onaylatılarak, ülke durumuna göre gerekli tasdik işlemlerini yaptırılmakta; D.İ.İ.B., H.İ.İ.B., Y.T.B. , YYS, OKSB gibi belgeler için başvurularak yapılarak süreç takip edilmekte ve sonuçlandırılmakta; ihtiyaç halinde kurye hizmeti verilebilmekte; gümrüklü alanlarda yükleme, boşaltma, hammaliye, elleçleme, vb. işlemlerle ilgili eleman/araç tahsisi ve/veya temini sağlanmaktadır.

İlaveten; dış ticaret ve gümrükleme işlemlerine ilişkin her konuda yazılı ve/veya sözlü danışmanlık hizmeti sunulmakta; gümrük idareleriyle yaşanılan vergi ve ceza ihtilaflarında Bölge Müdürlükleri veya Ticaret Bakanlığı makamları nezdinde uzlaşma süreçleri takip edilmekte; dijital arşivleme hizmetleri verilebilmekte; Müşteri Çalışma Portalı ve e-mobil uygulamalarla online takip ve raporlama yapmaktadır.