ÜNSPED, tüm dış ticaret operasyonel uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde uzmandır. Türkiye'de ilk olarak başlattığı uygunluk değerlendirmesi sırasındaki operasyonel iş süreçleri, sahada bulunan operasyon personellerinin yapmış olduğu data girişleri ile terminaller üzerinden an be an kayıt altına alınmaktadır. Uygunluk değerlendirmesi süreçlerinin işlem ya da ürün bazlı olarak kronolojisi kayıt edilmektedir. İstenildiğinde bu kayıtlar internet üzerinden görülebilmekte, ya da anlık e-posta olarak gönderilip, istenilen aralıklarda işlem veya ürün bazlı olarak, düzenli rapor alınabilmektedir.


Başlıca Teknik Düzenlemeler işlemleri şöyledir:

TAREKS Uygulamaları
Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamındaki tüm işlemler uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilip, takip edilmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri
Türk Standardları Enstitüsü'nün İthalat Müdürlüklerinde bulunan; konusunda eğitimli, tecrübeli, profesyonel bir ekiple uygunluk değerlendirme süreçleri en hızlı ve de en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı İşlemleri
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki, Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılan uygunluk değerlendirmelerinin tüm süreçleri, buralarda yerleşik uzman personellerimiz tarafından takip edilmektedir.

Ölçüler ve Ayarlar İşlemleri
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri çerçevesinde yürütülen ölçü ayar işlemleri, tecrübeli ve uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Garanti Belgesi İşlemleri
Talep olması durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış; “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Garanti Belgesi” temini için gerekli servis ağlarının oluşturulması ve belgelerin çıkarılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınması gereken uygunluk yazıları, kontrol belgeleri ve özel izinler, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yerleşik uzman ekiplerimiz ile, hızlı ve etkin bir şekilde takibi sağlanıp, sonuçlandırılır.

Kullanılmış/Yenileştirilmiş Eşya İthal İzni İşlemleri
Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuatları çerçevesinde; siparişi düşünülen kullanılmış, yenileştirilmiş vb. eşyaların, “Kullanılmış Eşya İthal İzni” işlemleri deneyimli personelimiz tarafından takip edilmektedir.

Teknik Düzenlemeler Belge Bilgi İnceleme İşlemleri
Talep edilmesi halinde uygunluk değerlendirmesine konu olan ürünlere ait teknik belge ve bilgilerin , güncel ve geçerliliği ile ilgili inceleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirmekte; deneyimli kadrosuyla olası riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Danışmanlık
ÜNSPED, talep eden müşterilerine profesyonel kadrosu ile, tüm “Uygunluk Değerlendirmesi” faaliyetlerinde ithalat veya sipariş öncesi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özel İzinler
Uygunluk değerlendirmesine konu olan özel “Proje Bazlı işlemler” ile ilgili özel izinlerin tedariki konusunda hizmet verilmektedir.