Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

28.12.2017  (Bugün) tarihli Dünya gazetesinde; Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı ve acentelerin gayrimeşru  ücret  taleplerini  yönetmelik  ile meşru hale getirme ve kontrol altına alma konusunda yapılan hazırlık için kurulumuzun; "Ücret olmamalı, acentelerin görev ve sorumlukları tam belirlenmeli, ana taşıyan şirket ile olan hizmet kontratları ana taşıyan şirketin yapmak ile mükellef olduğu tüm hizmetleri kapsamalı ve alandan-gönderenden navlun harici ve kusur harici ücret talep edilmemeli" şeklindeki gazete açıklamalarımız ekte bulunmaktadır.

Ayrıca acentelerin birliği olan UTİKAD da aynı konuda, "Bu ücretlerde tavan fiyat yanlıştır, ücretler yönetmelikte olsun, taban ücret olsun ama biz sınırsız olarak istediğimiz ücretleri alalım." şeklinde eleştiri yapmaktadırlar.

Ekte pdf formatında gazete sayfasını görebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı, mutlu, dürüst bir 2018 dileriz.

Dünya Gazetesi Ordino Haberi Ref:28122017-24