Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

"Danıştay Kararı ve Yük Teslim Talimat Formu " başlıklı MHKK  bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.

Danıştay Kararı ve Yük Teslim Talimat Formu Hakkında MHKK Yorumu Ref 22052019-57