Ünsped Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü ÜGM, MHÜ Konferans Salonu’nda ‘‘Adım Adım Başarı’’ konulu seminere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda 16 yıl görev yapan ardından da özel sektöre geçerek denetim,vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG şirketinde çalışma yaşamına devam eden Sayın Zahide Demir konuktu.

Bir Müfettiş Hikayesi sunumları ile Cam Tavan sendromu, 2017 Mayıs Kadın Raporu, Kariyerim, Kadın Liderliği, Engeller ve Formülleri konularına değinen Sayın Demir, günümüzde kadının toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda konum değiştirdiğini, dünyada ve Türkiye’de kadınların iş hayatında daha fazla aktif rol üstlendiğini, karar verici konuma geldiklerini ve de şirketlerin yönetim katında artık daha çok kadının var olduğunun altını çizdiler.

‘Kilidi Kıran’ kadın sayısı arttıkça yönetim kadrolarında kadınlara daha çok yer açılacağını ileten Sayın Demir, örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen durumlar üzerinde durarak; erkek yöneticiler tarafından konulan engeller, kadın yöneticiler tarafından konulan engeller ve kişinin kendine koyduğu engellerin aşılması gerektiğini belirterek, kadınları iş hayatında cam tavanlardan oluşan bir alana mahkûm ettirmenin yanlış olduğunu, erkeklerin kadınlara daha çok sahip çıkması ve destek olması konusuna vurgu yaptılar. 

Kadın yönetici olmanın önündeki engellerin sadece önyargılar olduğunu bununla mücadele etmek gerektiğini, tepki veren değil etki yaratan bireyler olmak gerektiğini ileterek sözlerini tamamlayan ve kadınlarımızın her alandaki varlıklarının artırılması temennilerinde bulunan Sayın Zahide Demir'e plaketi Kadın Liderliği Gelişim Komitesi Üyelerince takdim edildi ve birlikte çekilen toplu bir fotoğraf ile buluşmaya son verildi.