Üretimde dünyanın örnek aldığı Almanya’nın Türkiye’de yatırım yapmasını sadece sermaye girişi olarak değerlendirmemek lazım. Beraberinde gelen üretim kültürü ve teknoloji Türkiye’nin daha fazla katma değerli üretim yapması için önemli. Üretimdeki Alman disiplini ve kalitesi dünyada kabul gördüğü için, sanayimizin de bundan etkilenmesi adına Alman sermayesinin Türkiye’deki yatırımlarını farklı değerlendirmek gerekiyor.

1906 yılından beri dört kuşaktır üretim kapan Krone ailesi 115 yıldır sanayicilik yapıyor. Almanya’nın Kuzey Batı bölgesinde bulunan geniş araziler üzerine kurulu tarım ve tarıma dayalı sanayi ile başlayan sanayicilik, bugün Avrupa’nın en büyük iki markasından biri olmayı başarmış.

Bu başarıda ailenin üretim kültürü öne çıkıyor. Sahip olduğu toprakların ve tesislerin aile fertleri arasında bölünmesine izin verilmeden, liyakat sahibi aile üyelerinin yönetimine verilmesi büyümeyi sürekli kılmış. Ailenin bütün fertlerinin hakları korunarak yapılan yönetim stratejisi ile bir asrı aşkın bir süre ayakta kalmayı başarmış.

Yatırımlarının büyük bölümünün Almanya’da olduğu Krone firmasının biri Hollanda’da olmak üzere, yurtdışında yatırım yaptığı tek ülke Türkiye. Dünya çapında 6 bine yakın çalışanı olan Krone, İzmir Tire’de trailer üretimi yapıyor.

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün ile yatırımları konuştuk. Akgün “Alman merkezli Krone 2,2 milyar Eueo’luk cirosu ile sektörünün en büyükleri arasında yer alıyor. 2012’de hem Türkiye pazarına hem de yeni hedef pazarlara açılmak amacıyla Tire’de tesisimizi kurduk. Türkiye ekonomisi en zor günlerini geçirirken Krone, Türkiye’ye güvenmeye ve yatırım yapmaya devam etti. Şu anda yüzde 50 iç piyasaya, yüzde 50’de dış piyasaya satış yapıyoruz. 27 ülkeye ihracatımız var. Üretim yaptığımız ürünlerin yarısını ithal ediyoruz. Türkiye’nin jeopolitik ve lojistik üstünlüklerinden dolayı, Türkiye’de büyümeyi istedik. Türkiye adeta Krone’nin dünyaya açılan yeni kapısı oldu. Türkiye’den keşfettiğimiz yeni pazarlar oldu. Suudi Arabistan, İsrail, Macaristan, Polonya ve Tanzanya gibi ülkelerle iş yapmaya başladık. Güney Kore pazarına yine Türkiye üzerinden girdik. Güney Kore’de bir partnerimiz var. Markamızın dünya markası olması adına önemli başarılara imza atıyoruz. Türk Cumhuriyetleri’ne açılmak, Afrika’nın iç bölgelerine ürünlerimizi göndermek istiyoruz. Türkiye pazarı ticari araçlarda zaten başlı başına büyük bir pazar. Pandemi döneminden önce 2 bin 500 adet üretim yaparken, 2021 de 4 bin 800’lerde yılı kapattık. 2022 de kapasitemizi 6 bine göre ayarladık. Piyasalar canlandı ve yeni geliştirilen ürünler de Almanya’dan Türkiye’ye kaydı” diyor.

Alman teknolojisi de Türkiye’de

Otomasyona dayalı bir üretim yaptıklarının altını çizen Akgün, “Teknolojiye sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Süreklilik ve kalite için teknolojiye yatırım yapmak zorundasınız. Robot kaynak yatırımları yaptık. Robotik hatların entegrasyonu ve lazer sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yüksek otomasyona sahip bir üretim hattı elde edeceğiz. Krone’nin önemli ürün serilerinin üretimlerini tamamen Tire fabrikamıza taşıyoruz. Bugüne kadar 40 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştiren Krone’nin, bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte yatırım tutarı 50 milyon Euro’ya yaklaşacak. 4 bin metrekare olan kaynakhanemizi 3 katına çıkartacağız. 12 bin metrekareye çıkacak bir yatırım yapıyoruz. Türkiye’den ihracat yapan firmalar arasında ilk 500’deyiz. 50 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Bu sene 2022 yılında da bunu da geçmiş olacağız.

Yeni ürün geliştirirken Almanya’nın da onayını alıyoruz. Yatırımlarımızı büyütürken 440 olan personel sayımızı da artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Rıza Akgün, 2021 yılında Türkiye iç pazarında bugüne kadar yakaladıkları en yüksek satış adedi olan 2 bin 354 adet ile yüksek bir pazar payı elde ettiklerini söylüyor. İhracatta ise 2 bin 453 adet ile toplam 4 bin 807 adet satış gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akgün, iki sene sonraki hedefin 10 binli rakamlar olduğunu belirtiyor.

Almanya gibi katma değerli üretmek

Türkiye ekonomisinde bugün yaşanan en büyük sorun güven eksikliği ile piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle yabancı sermayenin gelmek istememesi. İşte böyle bir dönemde Krone firmasının Türkiye’deki yatırımlarını büyütme kararı çok önemlidir. Bunu doğru okuyup Krone gibi teknolojisi ve bilgi birikimini ülkemize getirmek isteyen yabancı yatırıma destek olmak gerekir. Aksi halde oynak para dediğimiz, bugün paradan para kazanılan bir sistemin esiri oluruz. Milli servetimizi de manipülatörlere ve faiz lobilerine kaptırmamak için, kalıcı yatırımlara ihtiyaç var. Yasaların bu ve benzer yatırımları özendirecek, kalıcı hale gelmesini sağlayacak ve güven verecek şekilde hazırlanması şarttır. Yatırım huzurun ve güvenin olduğu coğrafyaya gelir. Yatırımcı yerli de olsa yabancı da olsa geleceği ön görmek ve ona göre planlama yapmak ister. Riskin az olduğu ve üretimin özendirildiği bir ekonomik model aynı zamanda yüksek enflasyondan da Türkiye’yi kurtarır. İşsizlik sorununu çözer. Büyümeyi borçlanarak değil de kalkınarak sağlamamıza yardım eder. Öyle olunca da büyüme rakamları kalıcı ve gerçekçi olur.

Bunu da teknolojisi yüksek bir üretimle yaparsak, katma değerli bir üretim kültürünü yerleştirmiş oluruz. O yüzden Almanya ile Türkiye arasında üretimdeki iş birliğinin pek çok sorunumuzu çözeceğine inanıyorum.

Aranan insan sorunu çözülmeli

İşi bilen yetişmiş iş gücü eksikliğine dikkat çeken Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “Yakın gelecekte eğitimli ve vasıflı iş gücüne daha çok ihtiyaç duyulacak. Gençlerin eğitimini bunu düşünerek planlamalıyız. Türkiye’de de Almanya’daki gibi mesleki eğitimin özendirilmesi lazım. Almanya’da eğitimde çıkmaz sokak yok. Eğitim alternatifi çok geniş ve üniversite hedefi koyan gençler mesleki eğitimi de tercih edebiliyor. Türkiye’nin uzun vadede yaşayacağı önemli bir sorun bizi bekliyor. İşsiz kalacak bir mühendis olmak mı yoksa iş garantili daha iyi bir ücret almak daha önemli. Bu soruların yanıtını bugünden bulmak herkesin öncelikli görevi olmalıdır” diyor.