Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 14.03.2018 Çarşamba günü 12:00-13:00 saatleri aralığında UGM , MHÜ Konferans Salonu’nda “Kilidi Kırarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamanın Yolları” konusunu işlemek üzere Avea Executive Kurucu Ortağı İnci Özkul ve KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Nesrin Tuncer misafirimiz oldu.

Avea Executive Kurucu Ortağı İnci Özkul’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Nesrin Tuncer Kilidi Kırmak Araştırmasını sundu ve Özkul’un araştırmaya yönelik sorularını yanıtladı. Sayın Tuncer, KPMG’nin ‘Kilidi Kırmak Araştırması’ ile üst ve orta kademelerde çalışan kadın yöneticilerin, mevcut durumunun, kariyer gelişimlerinin, iş yerindeki başarı faktörlerinin ve temsil ettikleri konumlarının nasıl bir dağılım gösterdiğini, Kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunları, Kadın ve erkek yöneticilerin kariyer, başarı ve mutluluk algılarını, Kadınların yöneticilik pozisyonuna gelirken karşılaştıkları destekleri ve engelleri bizler ile paylaştılar. Kadın yönetici olmanın önündeki engellerin ‘Cam Tavan Sendromu’ olduğunu yani örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engellerin var olduğunu bizlere aktardılar. 

İvedilikle zihinlerdeki cam tavanları yıkmak gerektiğini ileten Sayın Nesrin Tuncer, kilidi kırmanın formülünün iyi bir eğitim almakla, kadın olmakla ilgili önyargılardan kurtulmakla, kendine güvenmekle, cesur olmakla, en iyisini yapabileceğine inanmakla, aşırı detaycılıktan kurtulmakla, karar almaktan çekinmemekle, çok ama planlı çalışmakla, kendine ve sevdiklerine mutlaka vakit ayırmakla, sakin olmak  ve de hayatı ıskalamamakla ilgili olduğunun da altını önemle çizdiler.

Aydınlatma Buluşmamızda, üst yönetimde kadınların temsilini artırmak için, şirketlerin, yöneticilerin ve kadınların, kendilerinin yapması gerekenler, araştırma bulgularıyla paralel olacak şekilde özetlendi. Kadınların daha rahat çalışabileceği, üst yönetimde kadınların sayısını artırmaya yönelik çaba ve politika değişikliklerinin üzerinde çalışmaya devam edilmesinin önemi üzerinde duruldu. 

Seminerimiz, toplu fotoğraf çekiminin ardından Kadın Liderliği Gelişim Komitesi’nin konuşmacılarımıza takdim ettiği anı plaketi ile sona erdi.