SİRKULER_21_423

09/06 2021

Sirkuler_21_423

Kısa Konu: Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Konu:

Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalatı, ruhsat sahibi firmalar tarafından yapılabiliyor.

Bitki koruma ürünü uygulama üniteleri bulunan insansız hava aracı sistemleri de yönetmelik kapsamına alındı.

İHA'lar ile bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, zirai mücadelede kullanılabilmesi için ruhsatlandırılması işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan İHA sistemlerinin uçuş izinleri noktasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili otoritelerde gerekli çalışmalar yürütülecek.

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik


Kaynak: 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

İndir