YYS, OKSB, Dahilde İşleme İzinleri,

Hariçte İşleme İzinleri, Yatırım Teşvik Belgesi

ve teminat işlemlerinde tüm süreçlerin

profesyonel ekiplerle takibi, sonuçlandırılması