Sayın Müşterilerimiz ve Değerli STK Temsilcileri ,

Kurulumuzun yayınlamak istediği dosyayı ekte bilgilerinize sunarız.

Yük Teslim Talimat Formu Ücreti Hakkında MHKK Görüşü

Deniz yoluyla ithal edilen malların teslimi.