Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Remzi AKÇİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gürbüz HOCAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit SOYSAL

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilay KEÇELİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice ORHAN

Yönetim Kurul Üyesi
Özlem İSBAY

UGM İcra Kurulu

Genel Müdür/ İcra Kurulu Başkanı
Rıza Mehmet KORKMAZ

rizamehmetkorkmaz@ugm.com.tr

CFO / İcra Kurulu Üyesi
Celalettin GÜLERYÜZ

celalettinguleryuz@ugm.com.tr

İthalattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi
Orhan KIRALİ

orhankirali@ugm.com.tr

İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi
Önder YILDIRIM

onderyildirim@ugm.com.tr

Bilgi Teknolojileri ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/ İcra Kurulu Üyesi
Akın AKÖN

akinakon@ugm.com.tr