COVID-19 Salgını hem günlük rutinimizi hem toplumsal yaşamımızı yepyeni bir formata soktu. En azından birkaç yıl eski alışkanlıklarımızı ve eski tüketim eğilimimizi sürdürebilme olanağımız zayıf görünüyor.

Ülke düzeyinde toplumun birkaç ay eve kapatılması, ekonominin de kapatılması sonucunu doğurdu. Şüphesiz ki sadece Türkiye’de ekonomi kapanmadı, küresel düzeyde bir ekonomik daralma yaşanıyor. Uzmanlar 2020 yılında dünya düzeyinde gayri safi milli hasılanın yüzde 4 ila yüzde 6 arasında daralacağını öngörüyor.

Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu turizm ve lojistik hizmet sektörlerinde yaşanan daralma ise işi iyice içinden çıkılmaz duruma getirdi. Nisan ayında tepe yapan salgının yarattığı karamsarlık, karar vericilerdeki “acil önlem alınmalı” sinyallerini artırdı. Özellikle dış ticaret açığının artması “ithalatı kısıtlamalıyız” anlayışını egemen kıldı.

Hemen Türkiye’nin son yirmi yıldan beri kullanmakta olduğu bir gümrük tarifesi enstrümanı devreye sokuldu: İlave Gümrük Vergisi (İGV)

Makalenin devamı için pdf'e tıklayınız.