SİRKULER_21_766

19/11 2021

Sirkuler_21_766

Kısa Konu: YKTS Sistemine Kayıtta Yaşanılan Sorunlar Hakkında

Konu:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap, “YKTS Sistemine Kayıtta Yaşanılan Sorunlar Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda,  elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişiler hesabına işlem yapmaya yetkili temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve unvanı sisteme kaydedilip yalnızca sisteme girilen bilgilerin onaylanması için herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulması gerektiği, gümrük idaresince yalnızca onay işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

YKTS kaynaklı gümrük idarelerinde işleyişin yavaşlamasının engellenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilen talepler doğrultusunda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Bu çerçevede, gümrük idarelerince gerçekleştirilen onay işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak YKTS'de "Firma-Vekâlet Onay/Reddet” sekmesinde seçilen kayıtların önüne seçme kutucuklarının eklenmesi ve her sayfada bulunan görüntülenen kayıt sayısının 5 'ten 10'a çıkarılması ile "Vekâlet Güncelleme /Süre Uzatımı/iptal'l sekmesinde "dolaylı vekâletleri seç" butonunun yanına temsil türü belirtilmeyen kayıtların da toplu olarak onaylama işleminin yapılabilmesi için sistemsel düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.

İlgili yazıyı görüntülemek için tıklayınız.

Kaynak: İGMD

İndir