SİRKULER_20_814

20/10 2020

Sirkuler_20_814

Kısa Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği hk.

Konu:

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği hakkındaki ekli yazısında;

11.08.2020 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Gümrük Yönetmeliği'nin 575 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendinin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.” şeklinde değiştirildiği ve değişiklikle  YGM’lerin bağlı bulundukları ya da sözleşme imzaladıkları antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne kayıtlı gümrük müşavir yardımcılarıyla çalışmasına imkân sağlandığı belirtilmektedir.

Kaynak: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

İndir