SİRKULER_20_726

10/09 2020

Sirkuler_20_726

Kısa Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Konu:

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği yayımlandı. 

Ağustos ayında Gümrük Yönetmeliği'nin YGM'lere ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda düzenlemelere yer verildi.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken niteliklerden Danıştayca iptal edilenleri yeni Tebliğde bulunmuyor. 

YGM'ler  konusunda yetkili Genel Müdürlük; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü.

AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak  günlük rapor düzenlenecek. (yürürlük 10.11.2020)

Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulacak (yürürlük 10.11.2020).

İlgili Tebliğ için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-12.htmKaynak: 10 Eylül 2020 Tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete

İndir