SİRKULER_20_417

11/05 2020

Sirkuler_20_417

Kısa Konu: Yeni İlave Gümrük Vergileri yürürlüğe girdi

Konu:

11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanan  2514 sayılı Karar ile yeni ilave gümrük vergileri yürürlüğe girdi.Karar daha önce İGV olmayan eşyayı kapsamaktadır.

Karar kapsamında eşya için İGV  2 ayrı tabloya göre tahsil edilecek.

EK-2 oranları 11/05/2020 ile 30/09/2020 arasında uygulanacak.

EK-1 oranları ise  01/10/2020'den sonra uygulanacaktır.

Geçici madde hükmüne uygun işlemlerde ise  EK-1 tablodaki İGV oranları (daha düşük) uygulanacak.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1'de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

Karar ve İGV getirilen ürün listesi için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200511M1-2.pdf


Kaynak: 11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

İndir