SİRKULER_20_443

20/05 2020

Sirkuler_20_443

Kısa Konu: Yeni İlave Gümrük Vergileri-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)

Konu:

Toplam 859 kalem eşya için %2 ila  0arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi. Bugün yürürlüğe giren 2020/2465 sayılı Karar kapsamı ürünler için 1 Ekim 2020'ye kadar daha yüksek oranda (EK-2) İGV uygulanacak.  

İlave vergi getirilen ürünler arasında iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.

Karar kapsamında eşya için İGV  2 ayrı tabloya göre tahsil edilecek.

EK-2 oranları 20/05/2020 ile 30/09/2020 arasında uygulanacak.

EK-1 oranları ise  01/10/2020'den sonra uygulanacaktır.

Geçici madde hükmüne uygun işlemlerde ise  EK-1 tablodaki İGV oranları (daha düşük) uygulanacak.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1'de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

Karar ve İGV getirilen ürün listesi için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf

Üürn tanımlarının da bulunduğu lGV listesi eklidir.

Kaynak: 20 Mayıs 2020 Tarihli ve 31132 Sayılı Resmi Gazete

İndir