SİRKULER_20_804

16/10 2020

Sirkuler_20_804

Kısa Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’ de bazı değişiklikler yapıldı.

Enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlara ilişkin müracaatlarda gerekli enerji tasarrufu oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirilirken azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri dönüşü taahhüdü kaldırıldı.

Hazır giyim yatırımlarının komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesinde aranan "mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi"  şartı kaldırıldı.

Bakanlık İl Müdürlükleri de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek. 

Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 kaldırıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-7.htm

Kaynak: 16 Ekim 2020 Tarihli ve 31276 Sayılı Resmi Gazete

İndir