SİRKULER_20_653

28/07 2020

Sirkuler_20_653

Kısa Konu: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)

Konu:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)'de bazı değişiklikler yapıldı.

Nitelikli personel desteği yatırım ve/veya işletme dönemi dışında da uygulanabilecek.

Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren uygulanmaktaydı. yapılan değişiklikle "kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren de uygulanabilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-9.htm

Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

İndir