SİRKULER_20_805

16/10 2020

Sirkuler_20_805

Kısa Konu: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu:

Elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikle yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı getirildi.

E-TUYS vasıtasııyla yatırımcı adına  işlem yapacak  kullanıcıların yetkilendirilme başvurusunda yer alan bilgi ve belgeler KEP aracılığıyla gönderilecek.

Yatırımcılara yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirildi.

Yetki uzatımı, güncelleme için gerekli bilgi ve evrakların gönderiminde de KEP üzerinden yapılabilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-6.htm

Kaynak: 16 Ekim 2020 Tarihli ve 31276 Sayılı Resmi Gazete

İndir