Müşteri Hakları Koruma Kurulu Önerileri

Yatırım Ortamının İyileştirilmesini Öngören Tasarı Hakkındaki MHKK Yorumu Ref: 07022018-35

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kurulumuzun tasarı hakkındaki bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.