SİRKULER_20_285

09/04 2020

Sirkuler_20_285

Kısa Konu: Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşya

Konu:

04/03/2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Tebliğ uyarınca ihracı ön izne bağlanan mallar ile 18/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Tebliğ ile ihracı kayda bağlanan malların, Büyükelçilikler/Konsolosluklar gibi diplomatik birimler ile kamu kurum/kuruluş veya özel şirketler tarafından yardım/hibe veya yurtdışındaki şirket çalışanlarına gönderilmek istenmesi durumunda söz konusu eşyaların anılan Tebliğlerin kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın ihraç edilmesi" yönünde taleplere ilişkin olarak İhracat Genel Müdürlüğü'nün görüşünü içeren bir yazı yayımlandı. Ekli yazıya göre;

I. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in (İhracat 2008/12) 4 üncü maddesi gereğince yukarıda mezkur ihracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınmasının, 

II. İhracı Kayda bağlanan bahse konu mallardan değeri FOB l.000 (bin) ABD Dolarını geçen malların bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı arandığından, bu malların ihracatında ise ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (“etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit” ihracatına konu olan mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, “Yalnız meltblown kumaş” ihracatına konu mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne), ihracatçı firmalar tarafından başvuruda bulunulmasının

uygun olacağı belirtilmektedir.Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü

İndir