SİRKULER_20_934

21/12 2020

Sirkuler_20_934

Kısa Konu: Yapılandırma Kapsamı hk.

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün  ekli yazısına  göre;

31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının;

-Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz neticelendirilmemiş olması;

-Davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi, veya; 

-2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat)'ın 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde kesinleşmiş olması (Uzlaşma sağlanmış olanlar dahil);

hallerinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.Kaynak: GGM

İndir