Kısa Konu: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda süre uzatımı

Konu:

4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsil ve ödemeye  ilişkin süre 1 (bir) ay olarak uzatılmıştır. 

Başvuru süresi                   : 30.09.2021 kadar uzatılmıştır. 

İlk Taksit Ödeme Süresi    : 31.10.2021 kadar uzatılmıştır. 

ilgili kararı link ekinde sunulmuştur. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf

Kaynak: 27 Ağustos 2021 Tarihli ve 31581 Sayılı Resmî Gazete