SİRKULER_19_635

09/10 2019

Sirkuler_19_635

Kısa Konu: Yapı malzemeleri denetimine sadece çimentonun tabi olduğu, çimento dışında kullanılan karışımların kapsam dışı teyit belgesi

Konu:

2523.29.00.00.11, 2523.29.00.00.19, 2523.30.00.00.11, 2523.30.00.00.19, 2523.90.00.00.11, 2523.90.00.00.19 GTİP'li  ürünlerin, piyasaya arzı söz konusu olmayan, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edilerek projeye has üretilecek karışımlarda kullanılacak çimento dışı malzemeler olması halinde Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsam dışı değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilebilmesi için, ürünlerin yapı sorumluları tarafından proje gereklerine ve üretim standardına uygunluğunun numune alınarak teyit edildiğine ilişkin belge sunulması gerekmektedir.

İlgili yazı eklidir.


Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

İndir