SİRKULER_21_331

27/04 2021

Sirkuler_21_331

Kısa Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri- Güncel GTİP Listesi

Konu:

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak güncellenmiş eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.

Değişikliklere ilişkin liste sirküler ekindedir.

Ek-1 için tıklayınız (27.04.2021)

Ek-2 için tıklayınız

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir