SİRKULER_21_280

05/04 2021

Sirkuler_21_280

Kısa Konu: Uzlaşma Başvuruları hk.

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

uzlaşma başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 11'inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak evrak kayıttan geçirilmesi/ taahhütlü olarak postaya verilmesi halinde de kabul edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir