SİRKULER_21_165

23/02 2021

Sirkuler_21_165

Kısa Konu: Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili diğer işler hk.

Konu:

Sanayi Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün  yazısında;

CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ürünlere yönelik verilen üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin il müdürlüklerinin  sorumluluğunda bulunduğu,

üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemleri için  30.09.2020 tarihinden itibaren Bakanlık il müdürlüklerince görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredildiği belirtilmektedir. 

Kaynak: Sanayi Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

İndir