UGM'nin bünyesinde oluşturulan Müşavirler Kurulu'nun görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

Firmamız bünyesinde kurulmuş olan Gümrük Tarife Tespit Kurulu’muz 23 üyeden oluşmaktadır.

Kurul üyeleri içerisinde operasyonel anlamda farklı görevleri olan Gümrük Müşavirlerimiz yer alıyor olmasına karşın, asli görevi "GTİP Uzmanı" olarak tanımlanmış 5 kişi faal olarak sadece tarife belirleme işlemi yapmakta, diğer üyeler de inceleme ve kontrol hususlarında katkı sağlamaktadır.

Kurul bünyesinde ayrıca tekstil ve kimyasal ürünlere tarife belirleme görevini üstlenmiş; 2’si merkezde 3’ü ise bölgelerde yerleşik olmak üzere 5 Kimyager ve gıda tipi ürünlerin tarife tespitinde görüşlerine başvurulan 2 adet de Gıda Mühendisi bulunmaktadır.

Bu kurul haricinde tarife tespit süreçlerindeki olası görüş ayrılıklarının acil işlemlerde hızlıca çözümlenebilmesini ve tarife konusunda yayımlanan ve süreçlerimizi etkileyen mevzuatların değerlendirilmesini teminen bir de Gümrük Tarife Tespit Üst Kurulu oluşturulmuştur.

Üst Kurul; 7 asli üye 5 kimyager ve 2 gıda mühendisi dağılımı ile 14 kişiden oluşmaktadır.

Gümrük Tarife Tespit Kurulu; çalışmalarını çağa ayak uyduracak şekilde geliştirmiş ve firmamız yazılımcıları tarafından üretilen “Tarife Yazılım Sistemi (UGM ERP)” kullanmakta ve süreci tarife talep eden ve talebi karşılayan açısından en rahat, en hızlı ve performans ölçümlerini ve ileriye dönük bilgi depolanmasını mümkün kılmak üzere organize etmektedir.