Lojistikte fırsat yüksek

Ülkemizin gündemini birkaç yıldır meşgul eden konulardan birisi orta gelir tuzağıdır. Bugün dünyanın en büyük ihracatçılarına baktığımızda, Almanya ve Çin’i görmekteyiz. Yapısal dönüşümler yapmadan kısa vadede ne Almanya’nın yüksek teknolojisi ile ne de Çin’in ucuz iş gücü ile rekabet edemeyiz. Ancak lojistik potansiyelimizle dünyada rekabet edemeyeceğimiz ülke bulunmadığını düşünüyoruz. Türkiye, işlemleri ve süreçleri hızlandırarak, dijitalleşmeyi devreye sokarak, bürokrasiyi azaltarak lojistik performans endeksinde de daha üst sıralara yükselmeli ve rekabet gücünü artırmalıdır.Bu bağlamda ülkemiz, küresel düzeyde hizmet verebilecek lojistik merkezler için büyük avantajlara sahiptir. Türkiye’nin batısında dünya ticaretinin %40’ının yapıldığı ve dünya nüfusunun %11’inin yaşadığı Avrupa; doğusunda ise, dünya ticaretinin %25’inin yapıldığı ve dünya nüfusunun %61’nin yaşadığı Asya yer almaktadır. Türkiye 4 saatlik uçuşla Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar potansiyel müşteriye ve 28 trilyon dolarlık bir pazara kolayca erişim imkanına sahiptir. Coğrafi konumu, ana ulaşım koridorları üzerinde bulunmasıyla ülkemiz, adeta doğal bir aktarma merkezi konumundadır.

Diğer yandan; Çin Halk Cumhuriyeti’nin başlattığı ve tarihi İpekyolu’nu canlandırmayı amaçlayan, 65 ülkeyi kapsayan ve 1 trilyon dolarlık yatırım öngörülen “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” de, Orta Koridor’da yer alan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır.Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkileyen, maliyetleri artıran, haksız kazançları körükleyen uygulamalardan kaçınılmalıdır. İhracat ve ithalat operasyonlarında eşyanın çıkış noktasından, diğer ülkedeki teslim noktasına varışına değin yaşanan lojistik süreçlerinde karşılaşılan gereksiz masraflar, sözleşmelere ve yasal tarifelere dayanmayan ilave ve haksız ödemeler/ücretlendirmeler, bürokrasiden kaynaklanan gecikmeler kamu ve özel sektörün işbirliği ile kaldırılmalı, hiç olmazsa en alt seviyelere düşürülmelidir.
Orta gelir tuzağına düşmemek için küresel düzeyde hizmet verecek lojistik merkezler kurmak ve buralarda faaliyet gösterecek küresel lojistik ve e-ticaret şirketleri çıkarmak, rekabet gücünü artıracak şekilde teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve hatta o teknolojiyi üretmek gerekmektedir. Lojistik sektörü için gelecek 10 yılın hedefi bu olmalıdır.