SİRKULER_21_638

14/09 2021

Sirkuler_21_638

Kısa Konu: Ukrayna PVC Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

Konu:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesince 8 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan ve EK-2'de yer alan "G/SG/N/6/UKR/22” numaralı bildirimde, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından Ukraynalı yerli üreticilerin başvurusu üzerine "PVC profiller” ithalatına karşı 1 Eylül 2021 tarihinde bir korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ve bu kararın 1 Eylül 2021 tarihli Ukrayna Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir. Ukrayna Resmî Gazetesi örneği EK-3'te, gayri resmî Türkçe çevirisi ise EK-4'te yer almaktadır.

Yazıda devamla, söz konusu bildirimde ilaveten, soruşturmanın 3916.20.00.90 ve 3925.90.80.00 Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan ürünleri kapsayacağı; anılan soruşturmaya taraf olmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini, soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, söz konusu soruşturmanın açılışına yönelik yazılı görüşlerin ise soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi gerektiği bildirilmektedir. Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye ciddi zarar verdiği veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Kaynak: BAİB

İndir