COVID-19 PANDEMİSİ VE YENİ KANUN SÜRECİNDE DIŞ TİCARETTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Hepimiz dış ticarette ürünlerin alım ve satım işlerinin konusu olan ithalat ve ihracat gibi rejim kararlarını uygulamalarını biliriz. Dış ticaretle uğraşanların büyük bir bölümünün amacı dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmektir.Bu çerçevede teknik düzenlemeler dediğimizde, ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanıp uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek. Dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması düşünülebilir. Teknik düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek, ulusla- rarası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak olan ithalat ve ihracat rejimlerin en kritik unsuru olan teknik düzenlemeler rejim kararına hakim olunmadığı görünüyor.

Yazının devamı için ekli pdf'e tıklayabilirsiniz.