Dış ticaretimiz gümrüklerin yeni normaline yıllardır alışık. Türkiye hukuk devleti diyoruz. Sana göre bana göre hukuk olmaz. Kişiye ve belli bir zümreye göre de hukuk kuralları uygulanmaz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü esastır. Bunlar olması gerekenler.

Ama her şeye rağmen hukuku istediği gibi yorumlayan ve yargı organlarınca verilen kararları tanımak istemeyen belli gruplar pes etmiyor.

Hukuk düzeni sadece belli bir kesimin haklarını korumak için değil, yurttaşların tamamının menfaatlerini korumak için koyulur. Hakların yanında ödev ve sorumluluklar da verir. Bunu da Anayasa ile garanti altına alır. Anayasalar değişmez kurallar bütünü değildir. Bunu değiştirecek olan da halktan aldığı yetki ile yürütme organıdır. Ama ben yargı kararlarını tanımıyorum diyerek, istediğiniz gibi sübjektif ve keyfi bir yorum getiremezsiniz.

Dış ticaretimizin tüm işlemleri de gümrük kanunumuzda açık ve net belirtilmiştir. Dış ticaretin bütün oyuncuları bu kanuna tabidir. Zorlama yorumlarla bunu değiştirmek yanlış olur. İş ve işlemleri sonuçlandırıp malı göndermek, getirdiklerinin de vergilerini ödemek zorunluluğu vardır. Gümrük müşavirleri, bunun için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Hatta kendilerine yol göstersin diye kanunları bilen danışmanlar tutuyor. Amaç işlemler hatasız ve eksik olmasın. Müşterilerin sonradan ağzı yanmasın. Beyannamelerde bazı kelimeleri yanlış yazsalar bir sürü düzeltme cezaları öderler. Tek amaç yükümlülükleri tam olarak yerine getirmektir.