Medya

UGM Kurumsal İletişim Direktörümüz Sami Altınkaya'nın " Danıştay yasakladı, acenteler bildiğini okumaya devam ediyor" başlıklı yazısı, 17.08.2020 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayınlandı.

Tarih : 17-08-2020

Özimeks Sanayi Ürünleri Yönetim Kurulu Başka- nı Kemal Özkan yıllardır sürdürdüğü hukuk savaşını kazanmış ve Danıştay limanlardaki yük teslim belgesi olarak alınan “ordino”yu acentelerin bundan böyle alamayacağına karar vermişti. Ama gelin görün ki acenteler ve onlarla iş birliği yapan geçici gümrük depocular dış ticaret yapan şirketlerden bu bedeli almaya devam ediyor. Hala adına ordino dedikleri bedeli ödemeden malınızı gümrükten çekemiyorsunuz. Bu durumu iş insanı Kemal Özkan ile konuştuk.

Özkan, Türkiye’deki 21 liman işletmesine bir ihtarname gönderdi. Konuyu muhataplarına bir kez daha hatırlattı. Kemal Özkan, yurt dışından deniz yolu ile Türkiye’ye getirilen yükler Gümrük Kanunu uyarınca teslimi zorunlu makam olan Gümrük İdaresine, alıcısına teslim edilmek üzere, teslim edilir kanununa atıfta bulunuyor.

Şimdi kanuna ve Danıştay’ın kara- rına rağmen, gümrük idaresine alternatif bir yapılanma içinde bulunulduğuna dikkat çeken Kemal Özkan “Sanki gümrüklerdeki eşyaları onlar teslim ediyormuş gibi, yük alıcısından ordino adı altında sebepsiz yere alınan ordino başına 500 dolarlık haracı tehdit ve baskıyla alınıyor” diyor.

2011 yılından beri alınan bukalemun giderlerin babası ordino için ödeme yapan şirketlere, zorla alınan bu ücretleri geri isteme hakkı doğdu. Yani avukatlara gündoğdu.

Alıcılar yüklerini teslim almak için beyanname ve ekinde orijinal konşimento ile gümrüğe başvurması, yükünü hızlı, basit ve aracısız olarak alması gerekirken bu bedeli ödemeye devam ediyor. Aksi halde malınızı gümrükten çekemiyorsunuz. Lokal hizmetler adı altında alınan bu bedellerin hiçbirini alıcılar ödemek zorunda değildir.

Kemal Özkan, ithal yüke ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük İdaresi ve dolayısıyla alıcı nam ve hesabına geçici depolama yeri yani gümrük ambarı işleteni yapar. Gümrük müşaviri de takip ile tarifelerine göre ücret alır. Acente ise alıcının değil, gemi sahibinin yani armatörün nam ve hesabına işlemleri yapıp ücretini ondan alır. Ticaret erbabı yılda ortalama 8 milyon konteyner yükü için yasal dayanaksız ve sebepsiz yere yılda 5 milyar dolar ödemek zorunda değildir. Bu paralar tacirin işlemlerini genişletmeye, rekabet gücünü artırmaya, ülkenin imarına, çocuklarımızın eğitimine, denizciliğimizin geliştirilmesine kullanılabilir” diyor.

Danıştay’ın verdiği karar, geçici gümrük depo ve antrepoların verilen izin ile işletildiğini, buralara konan gümrüklü malın tesliminde kural koyma, istenecek belgeleri belirleme ve düzenleme yapma yetkisinin gümrük idarelerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Kemal Özkan bu ihtarnameyi aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, gümrük müdürlükleri, ilgili ticaret ve sanayi odaları ile derneklere de göndermiş. Biz de fikri takip diyoruz.