SİRKULER_21_285

06/04 2021

Sirkuler_21_285

Kısa Konu: Tütün ve Kıymetli Maden Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatındaki Gümrük Vergi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Konu:

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 05/04/2021 tarih ve 88 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

2403 19 10 01, 2403 19 10 09, 2403 19 90 01, 2403 19 90 09, 2403 99 90 02 tarife pozisyonunda yer alan belirli tütün ürünlerinin Azerbaycan'a ithalatında 1 kg için 1 ABD Doları gümrük vergisi belirlenmiştir.

7102 10 00 00, 7102 21 00 00, 7102 29 00 00, 7102 31 00 00, 7102 39 00 00, 7103 91 00 00, 7106 10 00 00, 7106 91 00 00, 7106 92 00 00, 7108 11 00 00, 7108 12 00 00, 7108 13 10 00, 7108 13 80 00, 7108 20 00 00, 7110 11 00 00, 7110 19 10 00, 7110 19 80 00, 7113 11 00 00, 7113 19 00 00, 7114 11 00 00, 7114 19 00 00, 7118 90 00 00 (elmas, safir, yakut, zümrüt, gümüş, altın, platin, kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamı, kıymetli metallerden kuyumcu eşyası) tarife pozisyonlarında yer alan belirli ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlanmıştır. 

Söz konusu Karar yayımı tarihinden (05.04.2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/azerbaycan/tutun-ve-kiymetli-maden-urunlerinin-azerbaycana-ithalatindaki-gumruk-vergi-oranl


Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir