SİRKULER_21_284

06/04 2021

Sirkuler_21_284

Kısa Konu: Türün Ürünlerinin Azerbaycan’a İthalatında Özel Tüketim Vergileri Artırıldı

Konu:

Tütün ürünlerinin Azerbaycan'a ithalinde ÖTV oranlarında artış yapıldı.

2402 10 00 09 ve 2402 90 00 03 (sigarillolar) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1000 adet için 31 manatdan 43 manata çıkarılmıştır.

2402 20 ve 2402 90 00 09 (türün içeren sigaralar) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1000 adet için 39 manatdan 43 manata çıkarılmıştır.

2403 99 90 01 (elektron sigaralar için sıvı) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1 litre için 20 manatdan 100 manata çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Karara göre, bugüne kadar ÖTV uygulanmayan ve aşağıda belirtilen bazı tütün ürünlerine de ÖTV belirlenmiştir.

2403 11 00 00, 2403 19 10 09, 2403 19 90 09, 2403 91 00 00, 2403 99 10 00 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında 1 kg için 30 manat aksiz (özel tüketim) vergisi belirlenmiştir.

2403 99 90 02 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında 1000 adet için için 12,9 manat aksiz (özel tüketim) vergisi belirlenmiştir. 

Söz konusu Karar yayımı tarihinden (05.04.2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/azerbaycan/turun-urunlerinin-azerbaycana-ithalatinda-aksiz-ozel-tuketim-vergileri-artiril

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir