TURKTRADE'in Durum Dergisi'nde ''Ülkemiz Konumu itibariyle Lojistik Üs Olmanın En Büyük Adayı'' konulu röportajımızda Hissedarımız Sayın Yusuf Bulut ÖZTÜRK,  2017 Türkiye'yi ve sektörümüz ihracat/ithalat (döviz kazandırıcı hizmetler) performansı hakkındaki düşüncelerini,  dış ticarette ülkesel ve bölgesel fırsatları, tehditleri, olanakları ve yetenekleri değerlendirerek, Türkiye dış ticaretinde trendler ve eğilimleri,  2018'e bakış ve 2018'den beklentiler ışığında aktarmışlardır.