Türkiye’nin

dış ticaret işlemlerinin 

%10’unu gerçekleştiren

öncü firma,