SİRKULER_20_431

14/05 2020

Sirkuler_20_431

Kısa Konu: Türkiye menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalatına yönelik olarak anti damping soruşturması açıldı

Konu:

Türkiye menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalatına yönelik olarak anti damping soruşturması açıldı.

Türkiye menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithalatına yönelik olarak anti damping soruşturması açılmasına ilişkin bildirim yayımlandı.

Soruşturma 31 Mart 2020 tarihinde Eurofer ('şikayetçi') tarafından, demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çeliklerin sıcak haddelenmiş yassı mamullerinin toplam Birlik üretiminin%'inden fazlasını temsil eden üreticiler adına yapılan başvuru üzerine başlatıldı.

Zarara ilişkin soruşturma 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayacaktır.Ancak değerlendirme ve karşılaştırma açısından 1 Ocak 2016'dan soruşturma sonuna kadar dönem de dikkate alınacak.

AB Resmi Gazetesinde bugün yayımlanan bildirime göre soruşturma kapsamındaki ürünlerin AB Nomenklatür kodları aşağıdaki gibidir.

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC code 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC code 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC code 7226191090), 7226 91 91 ve 7226 91 99.

İlgili bildirim:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.166.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2020:166:TOC#ntr6-C_2020166EN.01000901-E0006

Kaynak: AB Resmi Gazetesi -OJ C 166, 14.5.2020, p. 9–19

İndir