Türkiye’de üretilen toplam

beyanname sayısında 

%9 ile açık ara lider