SİRKULER_21_378

25/05 2021

Sirkuler_21_378

Kısa Konu: Türkiye- Birleşik Krallık STA Menşe Yönetmeliği hk.

Konu:

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının eki Menşe Protokolü'nün 1 Ocak -14 Nisan 2021 tarihleri arasındaki uygulamasına ilişkindir.

Bilindiği üzere Anlaşma eki Menşe Protokolü 14 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere revize edilmişti ( bkz. Sirkuler_21_308).

Revize protokol doğrultusunda 14 Nisan ve sonrası dönem  için ayrı bir Menşe Yönetmeliği'nin bir hafta içerisinde yayımlanması beklenmektedir. 

1 Ocak-14 Nisan 2021 arası dönemdeki işlemler için bugün yayımlanan Yönetmelik dikkate alınmalıdır.

Bu dönemde alınmış teminatların iadesi bugün yayımlanan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek iade edilebilecektir.

Yönetmeliğe göre  bünyelerine İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya EK-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de  yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul ediliyor.

AB menşeli girdilerin, Avrupa Birliği ve  Birleşik Krallık STA kapsamında AB menşeli olduğunun ispatı A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’deki tedarikçisi tarafından düzenlenen  tedarikçi beyanı ile yapılıyor.

50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler için TEV  oluşuyor. (14 Nisan ve sonrası için TEV oluşmuyor).

Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda da düzenlenebiliyor. Bu hallerde, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin EK-3’te yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla;

a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,

b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,

yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul ediliyor.

Menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay  geçerli oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Kaynak: UGM Mevzuat

İndir