SİRKULER_19_698

08/11 2019

Sirkuler_19_698

Kısa Konu: Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)

Konu:

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın  Ekinin 8 inci bölümünde (basınçlı kaplar) yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar  yeniden belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-15.htm

Kaynak: 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazete

İndir