SİRKULER_21_160

21/02 2021

Sirkuler_21_160

Kısa Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)

Konu:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)’in “Kıymetli maden ve taşlar” başlıklı 6ncı maddesinde değişiklik yapıldı.

Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde yalnızca  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenen ayar raporları ibraz edilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecek.

İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı yapılabilecek.

İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali ancak;

  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında,
  • Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere aracı kuruluşları aracılığıyla ithalinde,
  •  ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla ithalinde,

olabilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)


Kaynak: 21 Şubat 2021 Tarihli ve 31402 Sayılı Resmi Gazete

İndir