Ünsped Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 31.01.2018 Çarşamba günü 12.00-13.30 saat aralığında UGM, MHÜ Konferans Salonu’nda ‘Türk Medeni Hukukunda Kadın ve Aile’ konusunu işlemek üzere Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Şükran ŞIPKA misafirimiz oldu. Sayın ŞIPKA, kadın olarak, vatandaş olarak, insan olarak haklarımız var diyerek konunun önemine binaen haklarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dayandığını ileterek öncelikle kadın olarak bu anayasal haklarımızı bilmemiz gerektiğinin altını çizdiler.Toplumsal Yaşamda ve Aile Yaşamında Karşılaştığınız Sorunlara İlişkin Anayasal Haklarınız Nelerdir? başlığı altında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en temel ilkelerinden birisinin 10. maddede düzenlenen "Kanun Önünde Eşitlik" ilkesi olduğunu ileten Sayın Şıpka, "Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. maddesini de katılımcılarla paylaşmışlardır.

Sayın Şükran Şıpka, kadın ve erkeğin, tarih boyunca birbirine zıt ve birbiriyle mücadele halinde olan iki varlık değil de, tam aksine birbirini tamamlayan ve birbirine ihtiyacı olan iki varlık olduğunu vurgulayarak, Türk Medeni Kanunu'nda Aile Birliği içinde Kadın-Erkek Eşitliği konusunda "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" maddesine de atıfta bulunarak, Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikleri bizlere aktarmışlardır.

Türk Medeni Kanunu’nda, Türk Aile Hukuku, Nişanlanma, Maddi Tazminat, Evlenmenin Şekli ve Evlenme Akdi, Boşanma, Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi konu maddelerine dayanan Sayın ŞIPKA, çeşitli kanunlarda düzenlenmiş ve gündelik hayatımızda karşılaştığımız olaylarla mücadele ederken, anayasanın bize sağlayacağı olanaklardan yararlanmamız gerektiği üzerinde durmuşlardır.

Seminerimiz toplu fotoğraf çekiminin ardından Kadın Liderliği Gelişim Komitesi’nin konuşmacımıza takdim ettiği anı plaketi ile sona erdi.